Bezpieczny Kredyt 2%

Równe i malejące raty kredytu hipotecznego: porównanie i zalety

Kredyt hipoteczny jest jednym z najpopularniejszych sposobów finansowania zakupu nieruchomości. Dla większości osób stanowi to długoterminowe zobowiązanie, które wiąże się z wyborem sposobu spłaty. Dwa najczęściej spotykane rodzaje spłaty to: raty równe i malejące. Oba modele mają swoje zalety i wady, dlatego warto poznać różnice między nimi, aby dokonać najlepszego wyboru zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami finansowymi.

Comiesięczne raty kredytów hipotecznych, składają się z dwóch elementów: części odsetkowej i części kapitałowej. Część kapitałowa to ułamek rzeczywistej sumy, jaką pożyczyliśmy z banku, z kolei część odsetkowa to po prostu odsetki płacone bankowi za pożyczone pieniądze.


Inne nazwy stosowane wobec nazwy ‘rata równa’ to: rata stała (annuitetowa) lub uśredniona.
Jest ono jednak do pewnego stopnia mylące, ponieważ nie jest tak, że raty stałe nie zmieniają się w trakcie kredytowania. Ich wysokość ulega zmianom w zależności od poziomu stóp procentowych i powiązanego z nią wskaźnika WIBOR albo WIRON, więc są równe w okresie kolejnych 3 lub 6 miesięcy, jeśli oprocentowanie kredytu oparte jest o WIBOR. Jeśli stopy procentowe rosną, rośnie również nasza rata kredytu.

Istnieje możliwość płacenia rat równych, niezależnie od poziomu stóp procentowych,  ale dają tylko kredyty ze stałym oprocentowaniem.

Raty Równe: Stałość przez cały czas

Raty równe, to rodzaj spłaty, w którym rata kredytu pozostaje stała przez cały okres kredytowania. Oznacza to, że co miesiąc spłacamy równą kwotę, jednak składająca się ona z odsetek i kapitału zmienia się w miarę upływu czasu. Na początku większa część raty stanowią odsetki, a mniejsza kapitał, jednak proporcje te odwracają się w miarę spłacania kredytu.

Zalety rat równych:

 1. Przewidywalność: Dla wielu osób stała rata jest korzystna, ponieważ umożliwia dokładne planowanie budżetu przez cały okres kredytowania.
 2. Łatwość: Stała rata jest prostsza do zrozumienia i obliczenia, co ułatwia kontrolowanie wydatków.
 3. Początkowy komfort: Na początku spłacania kredytu raty są zazwyczaj niższe, co może pomóc w łagodnym wejściu w nowy koszt.

Raty malejące: Dług szybciej się zmniejsza

Raty malejące to model spłaty, w którym rata zmniejsza się w miarę upływu czasu. Wynika to z faktu, że spłacamy stałą część kapitału oraz malejącą sumę odsetek. W efekcie, początkowo płacimy wyższe raty, ale całkowity koszt kredytu jest niższy niż w przypadku rat równych.

Zalety rat malejących:

 1. Oszczędności: Dzięki mniejszym odsetkom, ogólna suma spłaty kredytu może być niższa niż w przypadku rat równych.
 2. Szybsza spłata: Dłuższa spłata w początkowych miesiącach pozwala szybciej zmniejszyć zadłużenie, co może dać poczucie większej kontroli nad finansami.
 3. Elastyczność: Mniejsze raty w przyszłości mogą pomóc w przypadku zmiany sytuacji finansowej.

Podsumowanie:

Koszt kredytu zależy od tego, jak szybko jest spłacany kapitał kredytu. Im szybciej jest spłacany kapitał (tzn. im wyższa jest część kapitałowa w racie kredytu), tym niższy będzie koszt kredytu. Z drugiej strony, wydłużenie okresu kredytowania oznacza, że całkowity koszt kredytu będzie wyższy.

Im dłuższy jest okres kredytowania, tym wyższy jest koszt kredytu w całym okresie (gdyż kredytobiorca dłużej płaci bankowi odsetki). Dzieje się tak niezależnie od tego, czy wybierzemy raty równe, czy malejące. Pamiętaj, że na koszt kredytu ma wpływ m.in. okres kredytowania i system rat, w którym spłacasz kredyt. Jeżeli chcesz zapłacić mniej, to wybierz krótki okres kredytowania (im krótszy, tym mniej do zapłaty odsetek) oraz system rat malejących.

Wybór między ratami równymi a malejącymi zależy od indywidualnych preferencji i warunków finansowych. Raty równe zapewniają stabilność budżetową i wygodę, podczas gdy raty malejące przynoszą oszczędności i szybszą spłatę kredytu. Przed podjęciem decyzji warto skonsultować się z ekspertem finansowym oraz dokładnie przeanalizować swoje możliwości i cele związane z nieruchomością.

Zapraszam do kontaktu

Rafał Soboń

Zniesienie podatku PCC 2% przy zakupie pierwszej nieruchomości z rynku wtórnego – pozytywna zmiana dla nabywców

25 lipca 2023 prezydent podpisał nowelizację ustawy o zniesieniu podatku PCC 2% od transakcji zakupu pierwszej nieruchomości z rynku wtórnego. Ta ważna zmiana w przepisach podatkowych wnosi nowe możliwości i pozytywne efekty dla nabywców oraz całego sektora nieruchomości.

Podatek PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych) 2% był obowiązkowy przy zakupie nieruchomości z rynku wtórnego, czyli od osób fizycznych lub podmiotów, które już wcześniej były właścicielami danego obiektu. Jego zniesienie oznacza, że osoby pragnące nabyć (swoją pierwszą) używaną nieruchomość nie będą już obciążane tym dodatkowym obciążeniem finansowym.

Dzięki zniesieniu podatku, koszty zakupu nieruchomości ulegają zmniejszeniu, co może zachęcić wiele osób do podjęcia decyzji o nabyciu własnego mieszkania lub domu na rynku wtórnym. Przy obecnie wysokich cenach nieruchomości, każde oszczędzone kilka procent może mieć istotne znaczenie dla finalnej decyzji o zakupie.

Warto również podkreślić, że zniesienie podatku PCC 2% może wpłynąć na poprawę sytuacji sprzedających. Wzrost liczby potencjalnych nabywców zwiększa konkurencję na rynku, co może sprzyjać negocjacjom cenowym. Mieszkania czy domy, które wcześniej mogły być postrzegane jako za drogie, teraz zyskują na atrakcyjności, co może przekładać się na większą aktywność w sektorze nieruchomości.

Podatek od czynności cywilnoprawnych nie zostaje zniesiony całkowicie, a jedynie nabywcy pierwszych mieszkań na rynku wtórnym będą zwolnieni z obowiązku jego płacenia.

Na tym nie koniec zmian w PCC- zgodnie z nowymi przepisami podatek w wysokości 6 proc. ma objąć zakup co najmniej sześciu mieszkań w jednej inwestycji  (w głównej mierze dotyczy to „zakupów hurtowych” na rynku pierwotnym)– w jednym budynku lub kilku budynkach tworzonych na jednej nieruchomości gruntowej.

Podsumowując, zniesienie podatku PCC 2% przy zakupie pierwszej nieruchomości z rynku wtórnego to korzystna zmiana, która może przynieść wiele pozytywnych efektów. Zwiększone zainteresowanie nieruchomościami używanymi, poprawa sytuacji sprzedających, rozwój sektora nieruchomości oraz korzyści dla gospodarki to tylko niektóre z możliwych skutków tego posunięcia.

Program „Bezpieczny Kredyt 2%” – Spełnij Marzenia o własnej nieruchomości z Niskim Oprocentowaniem!

Czy marzysz o zakupie wymarzonej nieruchomości? Teraz staje się to bardziej realne dzięki programowi „Bezpieczny Kredyt 2%”. Poznaj bliżej ten wyjątkowy program, który zapewnia wsparcie na miarę Twoich potrzeb.

Zapraszam do zapoznania się z odpowiedziami do najczęściej zadawanych pytań dotyczących programu „Bezpieczny Kredyt 2%”

WIRON kontra WIBOR

WIRON zamiast WIBORU- czy Twoje oprocentowanie kredytu spadnie?

Narodowa Grupa Robocza (NGR) zajmująca się reformą wskaźników referencyjnych opracowała tzw. mapę drogową, zgodnie z którą wskaźnik WIBOR przestanie obowiązywać w 2025.

Pierwszym bankiem, który będzie udzielał kredytów mieszkaniowych o zmiennym oprocentowaniu opartych o wskaźnik referencyjny WIRON będzie ING Bank Śląski.

Oferta zostanie wprowadzona 26 czerwca 2023 r.

Oprocentowanie kredytu ze zmiennym oprocentowaniem będzie składało się z:

 • wskaźnika referencyjnego WIRON 1M Stopa Składana
 • marży banku

WIRON 1M Stopa Składana, jest ustalany zgodnie z Regulaminem Rodziny Indeksów Składanych WIRON. Administratorem wskaźnika referencyjnego WIRON jest GPW Benchmark SA z siedzibą w Warszawie. Informacje o aktualnej wartości oraz sposobie opracowywania wskaźnika są dostępne m.in. na stronie  https://gpwbenchmark.pl/

Harmonogram spłaty rat będzie wyglądał następująco:

 • harmonogram klienta będzie zmieniał się co miesiąc w zależności od wysokości wskaźnika. Przekłada się to na inną wysokość raty w każdym miesiącu.
 • zmieni się nazewnictwo rat: uśrednione (poprzednio równe) oraz raty ze stałą częścią kapitału (poprzednio malejące);

Skąd to zamieszanie?

Strategiczny dokument, który zadecydował o „być albo nie być” WIBOR-u w Polsce to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 171/1 z dnia 29 czerwca 2016 r.) (tzw: „BMR”).

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE indeks WIBOR powinien przestać obowiązywać. Nowy wskaźnik (nowa metoda wyliczania) powinien zostać dostosowany do unijnego rozporządzenia i być bardziej przejrzysty oraz niepodatny na manipulacje, a tym samym bezpieczniejszy dla rynku i kredytobiorców.

Czym jest WIBOR i WIRON ?

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate)

To wysokość oprocentowania kredytów oraz pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Są to stawki oprocentowania, po jakich banki mogą pożyczyć pieniądze innym bankom. WIBOR wykorzystywany jest również do ustalania wysokości oprocentowania kredytów gotówkowych i hipotecznych, dlatego ma bardzo duże znaczenie dla konsumenta.

WIRON, (Warsaw Interest Rate Overnight)

Wysokość tego wskaźnika to koszt pieniądza pozyskanego nie tylko przez banki (jak w przypadku WIBOR-u), ale także przez instytucje finansowe i duże przedsiębiorstwa finansowania w obrębie rynku hurtowego.

WIRON od stycznia 2023 r. będzie stopniowo zastępował WIBOR jako nowy wskaźnik, na podstawie którego banki będą ustalać oprocentowanie kredytów.

Różnice między wskaźnikiem WIRON a wskaźnikiem WIBOR

WIBOR prezentuje oczekiwania dotyczące wskaźników makroekonomicznych ( np. poziomu inflacji, podaży pieniądza, wysokości PKB) i oprocentowania w najbliższym czasie.

WIBOR 3M (3 miesięczny) pokazuje „do przodu”, co wydarzy się w kolejnych trzech miesiącach.

WIRON jest uważany za praktyczniejszy wskaźnik, ponieważ bierze pod uwagę rzeczywiście przeprowadzone transakcje na rynku hurtowym, które nie dotyczą wyłącznie relacji pomiędzy bankami, ale też relacje banków z innymi instytucjami, w tym z największymi przedsiębiorstwami.

WIRON 3M (3 miesięczny) bierze pod uwagę transakcje zawarte w ciągu ostatnich np. trzech miesięcy, czyli funkcjonuje niejako „do tyłu”.

Proces ustalania wskaźnika WIBOR nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistych transakcjach międzybankowych, dlatego zasadność jego stosowania została podważona, tym bardziej, że okazuje się, iż WIBOR nie spełnia wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE (BMR).

Ile wynosi aktualna stawka WIBOR  i WIRON ?

WSKAŹNIKWIBORWIRON- stopa składana
1M6,85%5,91097%
3M6,90%5,82789%
6M6,95%5,91211%

Dane z dnia 02.06.2023.

Źródło: https://gpwbenchmark.pl/

Czy WIRON będzie korzystnym zamiennikiem WIBOR-u dla kredytobiorców ?

Można znaleźć informacje, że kredytobiorcy zyskają na zamianie wskaźnika WIBOR na WIRON. Analizując historyczne wartości WIBOR i WIRON, okazuje się, że wskaźnik WIRON, zwłaszcza 6-miesięczny, był niższy nawet o kilka punktów od WIBOR.

Jednak w zapisach europejskiego rozporządzenia BMR znajdziemy założenie, że WIRON i WIBOR powinny mieć podobną wartość. Jeżeli WIRON będzie niższy od WIBOR- u, wtedy należy go skorygować.

Zaraz po zamianie wskaźników – oprocentowanie kredytów nie zmieni się ze względu na tzw. spread korygujący.

Dla kredytobiorców może oznaczać to, że raty kredytów hipotecznych z WIRON- em nie będą się wiele różnić od kredytów z oprocentowaniem opartym o WIBOR.

Konieczność zastosowania tzw. spreadu korygującego ma zapewnić ekonomiczną równoważność, tak aby żadna ze stron nie zyskała ani straciła na procesie przejścia z WIBOR-u na WIRON.

Podkreśla się, aby nastąpiła płynna zamiana jednego wskaźnika na drugi przy ograniczeniu dla obu stron umowy do minimum skutków ekonomicznych tych zmian.

Co z WIBOR-em w obowiązujących umowach kredytowych ?

Kredytobiorcy posiadający kredyt w złotówkach oparty na zmiennym oprocentowaniu, prawdopodobnie nie będą musieli nic robić, aby dokonać zmiany wskaźnika. Będzie to regulować rozporządzenie ministra finansów. Niektóre umowy kredytowe zawierają tzw. specjalną klauzulę awaryjną, która reguluje tą kwestię. Tego rodzaju klauzula ma pierwszeństwo – wówczas stosowany będzie zawarty w niej zamiennik.

W takich przypadkach kredytobiorcy nie będą musieli podpisywać aneksów, bo klauzule awaryjne „przewidywały” reformę wskaźników referencyjnych i wskazują, która stawka ma zastąpić WIBOR.

Jeśli umowy kredytowe nie zawierają odpowiedniej klauzuli awaryjnej i nie zostały renegocjowane, z mocy prawa będzie miał do nich zastosowanie zamiennik wskazany w rozporządzeniu ministra finansów.

Zapraszam do kontaktu

Rafał Soboń

Zdolność kredytowa- czym jest, co wpływa na zdolność kredytową? Definicja, ocena i analiza zdolności kredytowej.

Przed podjęciem decyzji o zakupie nieruchomości lub budowie domu warto sprawdzić zdolność kredytową- oszacować swoje możliwości finansowe.

Nie będziemy wówczas tracić czasu na poszukiwania nieruchomości, na którą obecnie nas nie stać.

Każdy wniosek kredytowy poddawany jest wnikliwej analizie, która obejmuje uzyskiwany przez nas dochód oraz stan prawny nieruchomości, którą zamierzamy kupić.

Zdolność kredytowa jest bardzo szerokim pojęciem, każdy bank ocenia ją inaczej. Kwota kredytu o jaką możemy się starać zależy od konkretnych warunków, procedur i wytycznych obowiązujących w danym banku. Istotnym elementem jest określenie ryzyka, czy akceptacji ryzyka udzielenia kredytu.

Na ryzyko udzielenia kredytu składa się wiele elementów, z których te najważniejsze opiszę poniżej.

Wiele osób jest zaskoczonych sytuacją, kiedy w jednym banku nie mogą otrzymać kredytu, ale w np. w dwóch innych już tak.

Niektóre banki są bardziej restrykcyjne pod tym względem, a inne bardziej liberalnie podchodzą do ryzyka udzielania kredytu.  Z reguły im bardziej restrykcyjne podejście banku- tym lepsza oferta (niższe oprocentowanie). W przypadku kiedy nasza sytuacja finansowa nie jest najlepsza, a mimo to bank udzieli nam kredytu, musimy liczyć się z gorszymi warunkami (np. wyższym oprocentowaniem). W ten sposób banki rekompensują wyższe ryzyko udzielenia kredytu.

Zdolność kredytową definiuje ustawa- prawo bankowe z 29.08.1997:

„Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie”.

Dwie podstawowe regulacje wpływające na sposób liczenia zdolności kredytowej to rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego:

 • REKOMENDACJA T:
  jeśli Twój dochód mieści się poniżej średniej krajowej, miesięczne raty kredytów i innych zobowiązań finansowych ( np. alimentów ) łącznie z ratą kredytu, który chcesz zaciągnąć, nie mogą przekroczyć 50% dochodów netto. Jeśli zarobki są wyższe, poziom ten nie może przekroczyć 65%. Po nowelizacji Rekomendacji T- wskaźnik DTI, czyli relacja raty do wysokości dochodu kredytobiorcy obowiązuje, ale jego wysokość- banki mogą już ustalać indywidualnie.
 • REKOMENDACJA S:
  wprowadziła restrykcje przy obliczaniu zdolności kredytowej – zdolność kredytowa, powinna być liczona dla maksymalnego okresu kredytowania wynoszącego 25 lat. Jeśli posiadamy zdolność kredytową w okresie 25 lat, możemy zaciągnąć kredyt w okresie dłuższym- 30 i 35 letnim, jeśli spełniamy odpowiednie kryteria (wiek, procedury bankowe itp.);

Rekomendacje KNF mają służyć dobrym praktykom w zakresie zarządzania ryzykiem udzielania kredytów detalicznych.

Ocena zdolności kredytowej:

Banki dokonują oceny zdolności kredytowej w oparciu o własne reguły, procedury i wytyczne stworzone w tym celu i dedykowane oddzielnie dla osób fizycznych i dla firm. Badaniu zdolności kredytowej służy analiza kredytowa.

Analiza zdolności kredytowej:

Banki dzielą analizę na dwie podstawowe części:

 • ilościową i
 •  jakościową.

Analiza ilościowa to przede wszystkim analiza sytuacji finansowej:

 • uzyskiwane dochody;
 • koszty utrzymania gospodarstwa domowego (czynsz, opłaty za media itp.);
 • posiadane zobowiązania (spłacane kredyty, dostępne limity na kartach kredytowych i kontach, zakupy ratalne itp.);

Analiza jakościowa to sprawdzenie danych, które mają istotny wpływ na terminową obsługę przyszłych zobowiązań, tzn.:

 • wiek, stan cywilny, liczba osób w gospodarstwie domowym, , status mieszkaniowy i majątkowy, wykształcenie, staż pracy, wykonywany zawód, zajmowane stanowisko;
 • historia kredytowa (raport z Biura Informacji Kredytowej), która pokazuje, czy potencjalny kredytobiorca rzetelnie obsługiwał do tej pory posiadane zobowiązania;

Najważniejsze czynniki wpływające na zdolność kredytową:

 • poziom stałych, regularnych miesięcznych dochodów;
 • źródła uzyskiwania dochodów (umowa o pracę/ zlecenie/ o dzieło/ działalność gospodarcza/ prawa autorskie/ najem itp.);
 • branża, w której pracujemy;
 • posiadane zobowiązania kredytowe oraz poza kredytowe;
 • rodzaj oprocentowania (stałe lub zmienne) oraz wysokość kredytu;
 • waluta kredytu;
 • okres kredytowania;
 • wariant spłaty rat (równe lub malejące);
 • dotychczasowa historia kredytowa,
 • wiek kredytobiorcy;
 • wykształcenie;
 • wykonywany zawód;
 • liczba osób w gospodarstwie domowym;
 • koszty utrzymania gospodarstwa domowego oraz koszty utrzymania kupowanej (budowanej) nieruchomości;
 • wysokość posiadanego wkładu własnego;
 • dodatkowe zabezpieczenia (np. inna należąca do kredytobiorcy nieruchomość);
 • miejsce zamieszkania;

Skupię się na wybranych zagadnieniach , które są uwzględnianie w procesie badania zdolności kredytowej.

Dochody- czyli źródła spłaty kredytu:

 • umowa o pracę;
  o ile nie jest to umowa na okres próbny czy bardzo krótki czas określony (np. 3 miesiące „do przodu” w dniu złożenia wniosku kredytowego), ten rodzaj dochodu jest w zasadzie przyjmowany przez banki bez żadnych zastrzeżeń.

  Oczywiście są wyjątki, np. zatrudnienie w firmie rodzinnej oraz dodatkowe składniki dochodów, np. nieregularne premie, nadgodziny, nagrody jubileuszowe, które w niektórych bankach nie są uwzględniane w ogóle albo w jakiejś części. Istotne jest również to, czy dochód jest przekazywany przez Pracodawcę w formie przelewu na konto czy wypłacany w kasie (gotówce).
 • umowa o dzieło/ zlecenie;
 • uchwała mianowania/ powołania na członka zarządu/ prezesa Spółki;
 • działalność gospodarcza;

Banki akceptują też inne źródła dochodu (wymieniam poniżej), ale to może temat na inny artykuł:

 • dochód uzyskiwany z tytułu najmu;
 • diety kierowców;
 • prawa autorskie;
 • kontrakt menadżerski;
 • umowa o pracę za granicą;
 • alimenty
 • świadczenie 500+;
 • zatrudnienie przez agencję pracy tymczasowej;
 • dodatek mieszkaniowy;

Koszty utrzymania gospodarstwa domowego.

Koszty utrzymania gospodarstwa domowego uzależnione są od ilości osób w danym gospodarstwie domowym. Koszty te szacowane są w oparciu o deklaracje wnioskodawców oraz o dane statystyczne określane przez instytucje zewnętrzne. Banki

Na wzrost kosztów utrzymania mogą wpływać dodatkowe, stałe wydatki ponoszone np.: w związku z posiadanymi ubezpieczeniami, kartą Multisport, cateringiem, edukacją przedszkolną i szkolną, koszty utrzymania samochodu, oraz inne (stałe) wydatki widoczne w historii rachunków bankowych.

Gospodarstwo domowe – może tworzyć jedna osoba utrzymująca się samodzielnie (jednoosobowe gospodarstwo domowe), osoby spokrewnione lub niespokrewnione, ale wspólnie zamieszkujące i utrzymujące się.

Koszty finansowe- czyli posiadane zobowiązania:

– w instytucjach bankowych:

 • raty kredytów mieszkaniowych, gotówkowych, samochodowych, ratalnych oraz tych zaciągniętych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
 • rata wnioskowanego kredytu hipotecznego (czy też innego) powiększona o parametr potencjalnego wzrostu stopy procentowej;
 • posiadane limity (w rachunkach oraz kartach kredytowych)- w tym przypadku przyjmuje się najczęściej określony % przyznanego limitu do obciążeń budżetu domowego;

– w instytucjach poza bankowych;

 • zazwyczaj są to zobowiązania określone przepisami prawa lub mające charakter stały, z których potencjalny kredytobiorca nie może się wycofać, np. zasądzone alimenty,  renty wypłacane przez kredytobiorcę na rzecz innej osoby;

Podsumowując ocena zdolności kredytowej to jeden z kluczowych etapów starania się o kredyt hipoteczny ( i nie tylko hipoteczny). Banki porównują nasze przychody i wydatki, by ocenić czy pozostaje nam tzw. dochód dyspozycyjny, który może być wykorzystywany do obsługi nowego zobowiązania. Osoby planujące zaciągnięcie kredytu powinny dokładnie wiedzieć co składa się na ocenę zdolności kredytowej, dlatego tak istotne są konsultacje z niezależnym ekspertem kredytowym, który podpowie, w którym banku/ bankach mamy największe szanse na uzyskanie finansowania.

Zapraszam do kontaktu

Rafał Soboń

Czy warto skorzystać z usług eksperta

Rynek ekspertów finansowych (pośrednictwa kredytowego) precyzuje ustawa (z dnia 23.03.2017 r.)  o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami. Ustawa wprowadza jawność i transparentność- usługi są bezpłatne, to banki wynagradzają ekspertów kredytowych. Wysokość wynagrodzenia jest jawna i przedstawiona w formularzu informacyjnym, który jest generowany dla Kredytobiorcy przez bank. Wynagrodzenie eksperta w żaden sposób nie wpływa na ofertę otrzymaną przez Kredytobiorcę. Banki zlecają swoje usługi na zewnętrz (tzw. outsourcing) , bo im się to po prostu opłaca, ponieważ wynagradzają tylko i wyłącznie za skuteczność.

EKSPERT FINANSOWY- kim jest i czym się zajmuje?

Ekspert finansowy przekaże wszelkie istotne informacje dotyczące kredytu hipotecznego, gotówkowego, konsumpcyjnego czy kredytu firmowego:

 • zbada zdolność kredytową w kilkunastu bankach (bez wysyłania zapytań do BIK-u);
 • wyjaśni warunki, które musi spełnić potencjalny kredytobiorca oraz co zrobić, by otrzymać finansowanie;
 • przygotuje listę dokumentów niezbędną do złożenia wniosków kredytowych;
 • dokładnie przedstawi koszty związane z kredytem hipotecznym, pożyczką hipoteczną, kredytem gotówkowym czy firmowym;
 • pomoże z formalnościami podczas przygotowania do procesu kredytowego oraz przeprowadzi kredytobiorcę przez cały proces kredytowy;
 • negocjuje z bankami warunki decyzji kredytowej;
 • przeanalizuje z kredytobiorcą zapisy umowy kredytowej;

Zawód eksperta finansowego jest uregulowany, a więc wiedza oraz kompetencje są poświadczone urzędowo poprzez nadanie licencji Komisji Nadzoru Finansowego.

Licencjonowany ekspert finansowy otrzymuje uprawnienia pozwalające na obsługę kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych.

Doświadczony ekspert finansowy posiada wiedzę, która pozwoli oszczędzić cenny czas i przede wszystkim nerwy, ponieważ większość osób nie ma dokładnego rozeznania w produktach bankowych, kredytach, zasadach ich udzielania oraz w skomplikowanych zapisach umów kredytowych.

Usługi eksperta finansowego są bezpłatne.

Eksperci finansowi nie pobierają od klientów żadnych opłat. Nie wpływa to w żaden sposób na warunki proponowane przez bank – uzyskany kredyt jest dokładnie taki sam jak w oddziale banku.

EKSPERT FINANSOWY- gdzie go szukać?

Myślę, że najlepszym źródłem poznania godnego zaufania eksperta finansowego jest rekomendacja- czyli tzw. “poczta pantoflowa”. W kwestii rekomendacji eksperta finansowego warto posłuchać rodziny, najbliższych, znajomych, którzy mieli okazję z polecaną osobą współpracować. Warto wybrać eksperta finansowego o sprawdzonej reputacji, zapoznać się z opiniami/ referencjami którymi może się pochwalić.

Wybór eksperta to niezwykle ważny aspekt procesu kredytowego, ponieważ kredyt hipoteczny, gotówkowy czy firmowy jest dość często jedną z najważniejszych decyzji finansowych jakie podejmiesz w swoim życiu. Zwykle będziesz go spłacał przez dłuższy czas, a to niesie ze sobą spore koszty. Znalezienie najbardziej optymalnego rozwiązania to spore wyzwanie. Po pierwsze, porównywanie ofert wielu banków jest zadaniem czasochłonnym. Po drugie, nie mając doświadczenia w tej materii łatwo popełnić błąd lub pomiąć najkorzystniejszą ofertę. Dlatego decydując się na finansowanie zakupu nieruchomości, remont, wykończenie, budowy domu czy inwestycję w rozwój firmy, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy eksperta finansowego.

EKSPERT FINANSOWY- korzyści ze współpracy, które warto wziąć pod uwagę:

Wiele osób sądzi, że może samodzielnie przebrnąć przez zawiłe procedury bankowe. Nie wykluczone, że część osób na pewno sobie z tym poradzi, ponieważ podjęcie współpracy z ekspertem finansowym nie jest przecież obowiązkowe.

Niemniej wiedza na temat produktów bankowych jest często niepełna lub nieaktualna, co utrudnia wybór najbardziej optymalnego rozwiązania.

Poznaj realne korzyści ze współpracy z ekspertem finansowym:

– brak opłat – to nic nie kosztuje- eksperci kredytowi nie pobierają żadnych opłat. Nie wpływa to również na warunki proponowane przez bank – uzyskany kredyt jest dokładnie taki sam jak w oddziale banku.

– oszczędność czasu – porównanie ofert wszystkich banków w jednym czasie i miejscu, szczegółowe konsultacje odbywają się na jednym spotkaniu;

– właściwy wybór oferty- dbałość o finanse klienta – decydując się na współpracę z ekspertem kredytowym zminimalizujemy ryzyko niepowodzenia transakcji, a więc zagrożenie ponoszenia niepotrzebnych kosztów;


– bieżąca ocena rynku kredytowego – niespotykane tempo zmian stóp procentowych oraz sytuacja na świecie wpływają na częste zmiany ofert bankowych; ekspert finansowy będzie nadążał za tymi zmianami mając codziennie bezpośredni kontakt z bankami i innymi instytucjami finansowymi;

– wiedza i obiektywizm – rzetelna analiza i monitoring ofert bankowych, proponowanych przez bank ubezpieczeń, bilans wyboru zmiennego lub stałego oprocentowania kredytu, dopilnowanie zachowania wszelkich terminów transakcji oraz śledzenie zmian w – poszczególnych bankach;

– ustalanie strategii i planu działania – doświadczony ekspert kredytowy wskaże klientowi kierunek działań zmierzających do zbudowania zdolności kredytowej w przypadku jej braku, tak, aby za jakiś czas można było ponownie podjąć temat finansowania;

– spokój- poczucie bezpieczeństwa- nie ma pewności, że bank udzieli kredytu, dlatego warto złożyć kilka wniosków jednocześnie, ale w odpowiedni sposób, tak by nie miało to wpływu na scoring i ocenę w BIK, odpowiedzialny ekspert finansowy rzetelnie przeprowadzi cały proces kredytowy służąc pomocą, odpowiadając na pytania i wątpliwości, będzie na podpisaniu umowy kredytowej, dbając o to, aby Klient czuł się stabilnie i bezpiecznie.

dyspozycyjność-  czas pracy eksperta kredytowego jest elastyczny, często jest dostępny wcześnie rano albo w późnych godzinach po południowych oraz w weekendy, to niezwykle wygodne i komfortowe rozwiązanie. Do otrzymania kredytu nie wystarczy jedna wizyta w banku i co istotne w godzinach pracy placówki bankowej- ale ekspert kredytowy dostarczy czy uzupełni wszystkie dokumenty. A jeśli zajdzie taka potrzeba dojedzie do domu lub miejsca pracy swojego Klienta.

Podsumowując –  współpraca z ekspertem finansowym/ kredytowym ma wiele zalet, dlatego też warto rozważyć pomoc w uzyskaniu finansowania i skorzystać z jego doświadczenia, wiedzy, znajomości procedur bankowych i elastycznego czasu pracy. Tym bardziej, że takie usługi są bezpłatne.

Zapraszam do kontaktu

Rafał Soboń

Bezpieczny kredyt 2%

Program Pierwsze mieszkanie: składa się z dwóch rozwiązań:

 1. Kredytowego- pod nazwą „Bezpieczny Kredyt 2%”
 2. Oszczędnościowego- pod nazwą „ Konto Mieszkaniowe”.

Skupię się w tym materiale na programie „Bezpieczny Kredyt 2%”, ten, odnosząc się do zapowiedzi rządu, ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2023.

Program przewidziany jest do 2027 roku.

Podstawowym założeniem programu jest wsparcie osób, które do tej pory nie posiadały żadnej nieruchomości mieszkalnej.

Bardzo ważnym punktem jest również brak limitu ceny za metr kwadratowy oraz brak ograniczeń powierzchni użytkowej.

Środki, które zostaną przyznane w ramach Bezpiecznego Kredytu 2%, będzie można przeznaczyć tylko na cele mieszkaniowe, czyli:

Aby móc skorzystać z w/w Programu kredytobiorca musi posiadać zdolność kredytową.

Zdolność kredytowa będzie liczona zgodnie z obowiązującymi regulacjami bankowymi, choć w mediach pojawiają się informacje, że ta być może będzie liczona w preferencyjny sposób, tzn. w oparciu o możliwość spłaty pierwszej raty kapitałowo- odsetkowej- po dopłacie w ramach programu.

Kredyt będzie oparty na stałej stopie procentowej i spłacany w ratach malejących.

Dopłaty do rat będą obowiązywać przez pierwsze 10 lat.

W indywidualnych oraz uzasadnionych przypadkach kredytobiorca będzie mógł skorzystać z wydłużenia okresu dopłaty o 5 lat, np. kiedy po zakończeniu dopłaty wysokość raty kredytu nadmiernie obciąży budżet domowy.

W pozostałych przypadkach dalsza spłata zobowiązania będzie odbywać się na zasadach rynkowych.

Oprocentowanie kredytu Bezpieczny Kredyt 2% oparte jest o specjalny wzór służący do obliczenia wysokości tegoż oprocentowania, w bardzo uproszczony sposób można powiedzieć, że będzie to 2% + marża banku.

Banki uczestniczące w programie powinny udzielać kredyty na takich samych warunkach jak standardowe kredyty hipoteczne. Osoby biorące udział w programie, powinni dysponować wkładem własnym na poziomie minimum 10% lub 20% (kwotowo nie wyższym niż 200 000 pln).

Jeśli kredytobiorca nie posiada wkładu własnego, mówi się o możliwości połączenia Bezpiecznego Kredytu 2% z programem Mieszkanie bez wkładu własnego.

Program skierowany jest do osób, które do momentu przystąpienia do programu Bezpieczny Kredyt 2% nie posiadały żadnej nieruchomości mieszkalnej na własność, nie były współwłaścicielami nieruchomości mieszkalnej ani nie miały do takiej nieruchomości prawa spółdzielczego.

Wyjątek stanowi:

– prawo do posiadania nie więcej niż 50% udziału w jednym lokalu albo domu, udziały te zostały odziedziczone, a kredytobiorca nie zamieszkuje pod tym adresem

– posiadanie nieruchomości wyłączonej z użytkowania spowodowanego katastrofą budowlaną/ powodzią / innym zdarzeniem losowym;

Ponadto kredytobiorca oraz osoby wchodzące w skład jednego gospodarstwa domowego nie mogą być stronami umowy innego kredytu hipotecznego.

Prace nad projektem ustawy nie zostały jeszcze zakończone. Rozwiązania dotyczące szczegółowych kwestii i przypadków mogą jeszcze ulec zmianie.

Trudno odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie- czy warto uczestniczyć w tym programie.

Czy program okaże się atrakcyjnym rozwiązaniem, dowiemy się kiedy ustawa wejdzie w życie a banki rozpoczną proces przyjmowania wniosków z uwzględnieniem dopłat.

W tym momencie oferta Bezpiecznego Kredytu 2% wydaje się być niezwykle korzystna, ale przyjrzyjmy się ograniczeniom:

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU (osoby, które nie ukończyły 45 lat):

– singiel, maksymalna kwota 500 000 pln;

(cena zakupu nieruchomości nie wyższa niż 700 000 pln);

– związki partnerskie wspólnie wychowujące dziecko (dzieci), maksymalna kwota 600 000 pln;

(cena zakupu nieruchomości nie wyższa niż 800 000 pln);

– małżeństwa z dziećmi/ bez dzieci, maksymalna kwota 600 000 pln;

(cena zakupu nieruchomości nie wyższa niż 800 000 pln);

KTO NIE MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU:

– małżeństwa z rozdzielnością majątkową;

– związki partnerskie bez dzieci (tzw. konkubinaty);

– osoby posiadające inną nieruchomość;

– osoby, które posiadały nieruchomość mieszkalną;

– osoby będące stroną umowy kredytu hipotecznego (nawet niewypłaconego);

OBCOKRAJOWCY I BEZPIECZNY KREDYT 2%, poza spełnieniem regulacji banku kredytującego mogą skorzystać z programu jeśli:

– prowadzą gospodarstwo domowe na terytorium RP;

– lub prowadzą gospodarstwo domowe poza terytorium RP, ale posiadają obywatelstwo polskie;

– albo prowadzą gospodarstwo domowe z obywatelem RP;

BEZPIECZNY KREDYT I WKŁAD WŁASNY:

– 0 pln, w przypadku jedoczesnego skorzystania z programu Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy (wcześniej – Mieszkanie bez wkładu własnego);

– 10% przy zastosowaniu dodatkowego zabezpieczenia (np. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego);

– 20%, ale nie więcej niż 200 000 pln;

WYJĄTEK: Jeśli finansujemy kredytem budowę domu, a działka stanowi wkład własny, to wartość działki powiększona o kwotę kredytu musi zmieścić się w limicie 1 000 000 pln;

OPROCENTOWANIE KREDYTU 2%:

– przez pierwsze 10 lat spłaty zobowiązania oprocentowanie kredytu będzie wynosić tylko 2% plus marża banku;

– w pierwszym okresie spłaty obowiązywać będą raty malejące;

– po 10 latach oprocentowanie kredytu będzie liczone według stawki ustalonej w umowie kredytowej. Kredytobiorca będzie odpowiedzialny za spłatę całej raty. Raty malejące zmienią się na raty równe, chyba, że kredytobiorca będzie chciał pozostać przy ratach malejących.

NADPŁATA KREDYTU:

– przez pierwsze 3 lata- niemożliwa (chyba, że nie zależy już nam na dopłatach do rat);

– od 3 roku do 10 trwania programu- możliwa (ale maksymalna kwota dopłaty- razem z już wniesionym wkładem własnym nie może przekroczyć 200 000 pln);

ZWROT DOPŁATY- w przypadku:

– nie zamieszkania w nabytej nieruchomości w ciągu 24 miesięcy od dnia nabycia, w tym przypadku zwracamy dopłaty wraz z ustawowymi odsetkami;

– oświadczenia nieprawdy (np. kredytobiorca zataja fakt posiadania innej nieruchomości mieszkalnej lub udostępnił nieruchomość do zamieszkiwania lub wspólnego z nim prowadzenia gospodarstwa domowego osobie, która w okresie 12 miesięcy przed dniem udzielenia Bezpiecznego Kredytu 2% prowadziła z tym kredytobiorcą wspólnie gospodarstwo domowe- a wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego naruszyłoby warunki programu, np. związek partnerski bez dzieci);

UTRATA DOPŁATY- w przypadku (w tym dwa w/w przypadki zwrotu dopłat):

– wynajęcia lub użyczenia nieruchomości objętej programem;

– sprzedania nieruchomości;

– zmiany sposobu użytkowania (np. zaczniemy w niej prowadzić działalność gospodarczą);

– rezygnacji prowadzenia gospodarstwa domowego w nieruchomości objętej programem;

– nabycia innej nieruchomości; WYJĄTEK: poza przypadkiem dziedziczenia;

– zmiany sposobu oprocentowania kredytu ze stałego na zmienne;

– upadłość konsumencka;

Banki będą się zajmować sprawdzaniem tych warunków samodzielnie lub będą mogły zlecić taką usługę firmom zewnętrznym.

W trakcie procesu kredytowego kredytobiorca będzie składał oświadczenie dotyczące spełnienia w/w warunków. Następnie takie oświadczenie trzeba będzie ponownie złożyć w trakcie spłaty kredytu po 5 i po 10 latach. Obowiązek złożenia oświadczenia spoczywa na kredytobiorcy, bank nie będzie się przypominał. W przypadku braku oświadczenia kredytobiorca może utracić dofinansowanie.

Jeśli zastanawiasz się nad skorzystaniem z Programu Bezpieczny Kredyt 2% i chcesz omówić szczegóły- serdecznie zapraszam do kontaktu.

Chętnie odpowiem na Twoje pytania i dobiorę, o ile będzie to możliwe, najbardziej optymalne rozwiązanie do Twojej sytuacji.

Przygotuję również symulacje spłaty rat kredytu uwzględniając ratę po dopłacie w ramach Bezpiecznego Kredytu 2%.

Zapraszam do kontaktu

Rafał Soboń