Równe i malejące raty kredytu hipotecznego: porównanie i zalety

Kredyt hipoteczny jest jednym z najpopularniejszych sposobów finansowania zakupu nieruchomości. Dla większości osób stanowi to długoterminowe zobowiązanie, które wiąże się z wyborem sposobu spłaty. Dwa najczęściej spotykane rodzaje spłaty to: raty równe i malejące. Oba modele mają swoje zalety i wady, dlatego warto poznać różnice między nimi, aby dokonać najlepszego wyboru zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami finansowymi.

Comiesięczne raty kredytów hipotecznych, składają się z dwóch elementów: części odsetkowej i części kapitałowej. Część kapitałowa to ułamek rzeczywistej sumy, jaką pożyczyliśmy z banku, z kolei część odsetkowa to po prostu odsetki płacone bankowi za pożyczone pieniądze.


Inne nazwy stosowane wobec nazwy ‘rata równa’ to: rata stała (annuitetowa) lub uśredniona.
Jest ono jednak do pewnego stopnia mylące, ponieważ nie jest tak, że raty stałe nie zmieniają się w trakcie kredytowania. Ich wysokość ulega zmianom w zależności od poziomu stóp procentowych i powiązanego z nią wskaźnika WIBOR albo WIRON, więc są równe w okresie kolejnych 3 lub 6 miesięcy, jeśli oprocentowanie kredytu oparte jest o WIBOR. Jeśli stopy procentowe rosną, rośnie również nasza rata kredytu.

Istnieje możliwość płacenia rat równych, niezależnie od poziomu stóp procentowych,  ale dają tylko kredyty ze stałym oprocentowaniem.

Raty Równe: Stałość przez cały czas

Raty równe, to rodzaj spłaty, w którym rata kredytu pozostaje stała przez cały okres kredytowania. Oznacza to, że co miesiąc spłacamy równą kwotę, jednak składająca się ona z odsetek i kapitału zmienia się w miarę upływu czasu. Na początku większa część raty stanowią odsetki, a mniejsza kapitał, jednak proporcje te odwracają się w miarę spłacania kredytu.

Zalety rat równych:

  1. Przewidywalność: Dla wielu osób stała rata jest korzystna, ponieważ umożliwia dokładne planowanie budżetu przez cały okres kredytowania.
  2. Łatwość: Stała rata jest prostsza do zrozumienia i obliczenia, co ułatwia kontrolowanie wydatków.
  3. Początkowy komfort: Na początku spłacania kredytu raty są zazwyczaj niższe, co może pomóc w łagodnym wejściu w nowy koszt.

Raty malejące: Dług szybciej się zmniejsza

Raty malejące to model spłaty, w którym rata zmniejsza się w miarę upływu czasu. Wynika to z faktu, że spłacamy stałą część kapitału oraz malejącą sumę odsetek. W efekcie, początkowo płacimy wyższe raty, ale całkowity koszt kredytu jest niższy niż w przypadku rat równych.

Zalety rat malejących:

  1. Oszczędności: Dzięki mniejszym odsetkom, ogólna suma spłaty kredytu może być niższa niż w przypadku rat równych.
  2. Szybsza spłata: Dłuższa spłata w początkowych miesiącach pozwala szybciej zmniejszyć zadłużenie, co może dać poczucie większej kontroli nad finansami.
  3. Elastyczność: Mniejsze raty w przyszłości mogą pomóc w przypadku zmiany sytuacji finansowej.

Podsumowanie:

Koszt kredytu zależy od tego, jak szybko jest spłacany kapitał kredytu. Im szybciej jest spłacany kapitał (tzn. im wyższa jest część kapitałowa w racie kredytu), tym niższy będzie koszt kredytu. Z drugiej strony, wydłużenie okresu kredytowania oznacza, że całkowity koszt kredytu będzie wyższy.

Im dłuższy jest okres kredytowania, tym wyższy jest koszt kredytu w całym okresie (gdyż kredytobiorca dłużej płaci bankowi odsetki). Dzieje się tak niezależnie od tego, czy wybierzemy raty równe, czy malejące. Pamiętaj, że na koszt kredytu ma wpływ m.in. okres kredytowania i system rat, w którym spłacasz kredyt. Jeżeli chcesz zapłacić mniej, to wybierz krótki okres kredytowania (im krótszy, tym mniej do zapłaty odsetek) oraz system rat malejących.

Wybór między ratami równymi a malejącymi zależy od indywidualnych preferencji i warunków finansowych. Raty równe zapewniają stabilność budżetową i wygodę, podczas gdy raty malejące przynoszą oszczędności i szybszą spłatę kredytu. Przed podjęciem decyzji warto skonsultować się z ekspertem finansowym oraz dokładnie przeanalizować swoje możliwości i cele związane z nieruchomością.

Zapraszam do kontaktu

Rafał Soboń